Speelvoorzieningen

Kuipers Cultuurtechniek kan voor de aanleg van speelvoorzieningen diverse speelondergronden aanbrengen zoals valdempend zand, speelbakken zand, houtsnippers en rubbertegels. De afmetingen van de ondergrond worden in onderling overleg vastgesteld op basis van de door de leverancier opgegeven benodigde obstakelvrije zone. Uiteraard dragen wij ook zorg voor het afvoeren van alle vrijkomende materialen o.a. grond. Op moeilijk bereikbare of kwetsbare ondergronden kunnen speciale machines ingezet worden om geen schade aan het omliggende terrein te veroorzaken.