Home

Kuipers Cultuurtechniek is een bedrijf dat alle soorten grondwerk verricht. Of het nu om landbouwgrond gaat of om bouwgrond, Kuipers Cultuurtechniek weet er raad mee.

Het grondwerk vormt in de bouwnijverheid de voorbereiding van de bouw. Het bestaat uit het ontgraven en verzetten van grond, het leveren en aanbrengen van grond, grind en zand. Ook het aanbrengen van verharding en funderingsmateriaal valt hieronder, kortom alles wat nodig is om een goede ondergrond te verkrijgen.